Výber priemeru vetracieho kanála miestnej bane(2)

1. Stanovenie priemeru ekonomického banského vetracieho potrubia

1.1 Obstarávacia cena banského vetracieho potrubia

So zväčšujúcim sa priemerom banského vetracieho kanála sa zvyšuje aj požadovaný materiál, takže sa zvyšujú aj obstarávacie náklady banského vetracieho kanála.Podľa štatistickej analýzy ceny udávanej výrobcom banského vetracieho potrubia je cena banského vetracieho potrubia a priemer banského vetracieho potrubia v podstate lineárne nasledovne:

C1 = (a + bd) L(1)

Kde,C1– obstarávacie náklady banského vetracieho potrubia, CNY; a– zvýšené náklady na banské vetracie potrubie na jednotku dĺžky, CNY/m;b– základný nákladový koeficient jednotkovej dĺžky a určitého priemeru banského vetracieho potrubia;d– priemer banského vetracieho potrubia, m;L– Dĺžka zakúpeného banského vetracieho potrubia, m.

1.2 Náklady na vetranie banského vetracieho potrubia

1.2.1 Analýza parametrov lokálneho vetrania

Odolnosť vetracieho kanála bane proti vetru zahŕňa odolnosť proti vetru treniaRfvbanského vetracieho kanála a miestneho odporu vetraRev, kde je miestny odpor vetraRevzahŕňa odolnosť spoja proti vetruRjo, lakťová odolnosť proti vetruRbeodolnosť proti vetru na výstupe z banského vetracieho potrubiaRou(lisovací typ) alebo odpor vstupného vetraRin(typ extrakcie).

Celkový odpor vetracieho potrubia vtlačenej bane proti vetru je:

(2)

Celkový odpor vetracieho potrubia výfukovej bane je:

(3)

Kde:

Kde:

L– dĺžka banského vetracieho potrubia, m.

d– priemer banského vetracieho potrubia, m.

s– plocha prierezu banského vetracieho kanála, m2.

α– Súčiniteľ trecieho odporu banského vetracieho potrubia, N·s2/m4.Drsnosť vnútornej steny kovového vetracieho potrubia je približne rovnaká, takžeαhodnota súvisí len s priemerom.Koeficienty trecieho odporu flexibilných ventilačných potrubí a flexibilných ventilačných potrubí s pevnými prstencami súvisia s tlakom vetra.

ξjo– miestny koeficient odporu spoja banského vetracieho potrubia, bezrozmerný.Keď existujúnspojov v celej dĺžke banského vetracieho potrubia sa vypočíta celkový lokálny koeficient odporu spojov podľajo.

 n– počet spojov banského vetracieho potrubia.

ξbs– koeficient lokálneho odporu pri otáčaní banského vetracieho kanála.

ξou– súčiniteľ miestneho odporu na vyústení banského vetracieho potrubia, braťξou= 1.

ξin– miestny koeficient odporu na vstupe do banského vetracieho kanála,ξin= 0,1, keď je vstup úplne zaoblený, aξin= 0,5 – 0,6, keď vtok nie je zaoblený v pravom uhle.

ρ- hustota vzduchu.

Pri lokálnom vetraní možno celkový odpor vetracieho potrubia bane odhadnúť na základe celkového odporu vetra spôsobeného trením.Všeobecne sa predpokladá, že súčet miestneho odporu vetra v spoji banského vetracieho kanála, miestneho odporu otáčania proti vetru a odporu vetra na výstupe (typ lisovania) alebo na vstupnom vetre (typ s extrakciou) banského vetracieho kanála tvoria približne 20 % celkového odporu vetracieho potrubia banského vetrania trením.Celkový odpor vetrania bane proti vetru je:

(4)

Hodnotu koeficientu trecieho odporu α potrubia ventilátora možno podľa literatúry považovať za konštantnú.Theαhodnotu kovového vetracieho potrubia je možné zvoliť podľa tabuľky 1;Theαhodnotu ventilačného potrubia FRP série JZK je možné zvoliť podľa tabuľky 2;Koeficient trecieho odporu flexibilného vetracieho potrubia a flexibilného vetracieho potrubia s pevným skeletom súvisí s tlakom vetra na stenu, koeficientom trecieho odporuαhodnotu flexibilného vetracieho potrubia je možné zvoliť podľa tabuľky 3.

Tabuľka 1 Koeficient trecieho odporu kovového vetracieho potrubia

Priemer potrubia (mm) 200 300 400 500 600 800
α× 104/( N·s2·m-4 ) 49 44.1 39.2 34.3 29.4 24.5

 

Tabuľka 2 Koeficient trecieho odporu FRP centilačného potrubia série JZK

Typ potrubia 800-42 JZK 800-50 JZK 700-36 JZK
α× 104/( N·s2·m-4) 19.6-21.6 19.6-21.6 19.6-21.6

 

Tabuľka 3 Koeficient trecieho odporu pružného vetracieho potrubia

Priemer potrubia (mm) 300 400 500 600 700 800 900 1000
α× 104/N·s2·m-4 53 49 45 41 38 32 30 29

Pokračovanie nabudúce…


Čas odoslania: júl-07-2022