Výber priemeru vetracieho kanála miestnej bane(4)

2. Aplikácia
2.1 Skutočný prípad
Objem vzduchuQčelby bane je 3 m3/s, odpor vetracieho potrubia bane je 0,0045(N·s2)/m4, cena vetracieho výkonueje 0,8 CNY/kwh;cena banského vetracieho potrubia s priemerom 800 mm je 650 CNY/ks, cena banského vetracieho potrubia s priemerom 1000 mm je 850 CNY/ks, tak berteb= 65 CNY/m;nákladový koeficientkz inštalácie a údržby potrubia je 0,3;účinnosť prenosu motora je 0,95 a účinnosť prevádzkového bodu miestneho ventilátora je 80%.Nájdite ekonomický priemer banského vetracieho ventilátora.

Podľa vzorca (11) je možné vypočítať ekonomický priemer banského vetracieho potrubia ako:

2.2 Ekonomický priemer banského vetracieho potrubia pre rôzne požiadavky na vzduch

Podľa vzorca (11) a ďalších parametrov v skutočnom prípade vypočítajte priemer ekonomického banského vetracieho potrubia s rôznym objemom vzduchu.Pozri tabuľku 4.

Tabuľka 4 Vzťah medzi rôznymi objemami vzduchu potrebnými pre pracovnú plochu a priemerom ekonomického vetracieho potrubia

Objem vzduchu potrebný pre pracovnú plochu/( m3· s-1) 0,5 1 1.5 2 2.5 3 4 5
Ekonomický priemer potrubia/mm 0,3627 0,5130 0,6283 0,7255 0,8111 0,8886 1,0261 1,1472

Z tabuľky 4 je možné usúdiť, že priemer ekonomického vetracieho potrubia je v zásade väčší ako priemer bežného vetracieho potrubia.Použitie vetracieho potrubia s ekonomickým priemerom je výhodné na zvýšenie objemu vzduchu na pracovnej ploche, zníženie spotreby energie a zníženie nákladov na vetranie.

3. Záver

3.1 Keď sa banské vetracie potrubie používa na lokálne vetranie, priemer vetracieho potrubia súvisí s obstarávacími nákladmi banského vetracieho potrubia, nákladmi na elektrinu banského vetracieho potrubia a nákladmi na inštaláciu a údržbu banského vetracieho potrubia .Existuje optimálny ekonomický priemer banského vetracieho potrubia s najnižšími celkovými nákladmi.

3.2 Pri použití banského vetracieho potrubia na lokálne vetranie sa podľa objemu vzduchu požadovaného pracovnou plochou používa vetracie potrubie s ekonomickým priemerom na dosiahnutie najnižších celkových nákladov na lokálne vetranie a vetrací efekt je dobrý.

3.3 Ak to úsek vozovky umožňuje a obstarávacia cena banského vetracieho potrubia je nízka, priemer ekonomického vetracieho potrubia by sa mal zvoliť čo najviac, aby sa dosiahol účel veľkého objemu vzduchu, malého odporu a nízkych nákladov na vetranie. na pracovnej tvári.


Čas odoslania: júl-07-2022